CO TO JE MONOSKI

Monoski je výraz, který se v České republice, pro lyžování osob s tělesným postižením, ve smyslu přizpůsobené lyže, používá nejčastěji. Ve světě se také využívá výraz sitski. Lidé používající vozík či mají jinak omezenou hybnost, mohou lyžovat pomocí několika druhů „přizpůsobených lyží“. Tato sportovní pomůcka se ve většině případů zjednodušeně skládá ze skořepiny (různě tvarovaná sedačka) a lyže či lyží. Na obr. 1 je klasická monoski, kterou můžeme v ČR vídat nejčastěji. Monoski je konstruována tak, že na ni lyžují lidé, kteří nemohou používat nohy, lyžovat nezávisle.

U „lehčích“ kvadruplegiků je větší šance naučit se na dualski (obr. 2). Dvě lyže pod skořepinou umožňují větší stabilitu. Biski (obr. 3), Kartski (obr. 4) a Tandemski (obr. 5) jsou určeny pro lidi s těžším zdravotním postižením, jednoduší lyžování rekreačních lyžařů a také pro pohodlnou jízdu s asistentem.

Z našich dosavadních zkušeností je lyžování na monoski či biski pro každého. Může se jednat jak o lyžování aktivní či pasivní. Aktivním lyžováním myslíme to, když se člověk sám naučí na monoski a sjede bezpečně sjezdovku. Pasivní lyžování je pro ty, kteří potřebují k obsluze např. monoski asistenci. Oboje však může přinést radost z pohybu a rychlosti, možnost dostat se tam, kam by to jinak nešlo, nebo prostě jen další smysluplné využití volného času.                        obr. 1                    obr. 2                obr. 3                   obr. 4                  obr. 5

DESIGN BY VOJTĚCH HODEČEK | 2015